Novosti

Priopćenje za javnost o utemeljenju Akademskog sindikata

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Polazište

Sindikat je interesna udruga radnika, odnosno, organizacija čiji je smisao djelovanjem utjecati na prava radnika i unaprijediti ih. U tom smislu AKADEMSKI SINDIKAT želi sačuvati i razviti sustav visokog obrazovanja i znanosti koji je po našem mišljenju jedan od najvažnijih sustava u Republici Hrvatskoj. Njegovi zaposlenici bez kojih sustav ne može ispunjavati svoju svrhu, iznimno su važan dio hrvatskoga društva jer, bez kvalitetne znanosti i visokog obrazovanja nema razvoja gospodarstva i društva u cjelini. To dokazuju najrazvijenije zemlje Europske Unije i svijeta koje za znanost i visoko obrazovanje izdvajaju puno više nego Republika Hrvatska ulažući u primanja i standard zaposlenika sustava te u očuvanju njihova društvenog statusa.

Nažalost, sustav visokog obrazovanja i znanosti u Republici Hrvatskoj nije ni blizu toga. Naime, pravne analize zakona koji su doneseni u aktualnom mandatu dr. sc. Radovana Fucsha, ministra obrazovanja i znanosti, pokazale su da se u pozadini niza zakonskih odredbi jasno ocrtava koncept uspostavljanja političkoga nadzora nad sveučilištima i akademskom zajednicom, što u konačnici može dovesti do urušavanja sustava znanosti i visokoga obrazovanja. To će u širem kontekstu donijeti dugoročno štetne posljedice za razvoj hrvatskoga društva i za demokratski ustroj hrvatske države, jer  Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kao sistemski zakon  podrazumijeva  reformu sustava visokog obrazovanja i znanosti u njegovoj osnovi, te promjenu još niza drugih zakona i podzakonskih akata. Treba posebno istaknuti da su postupci donošenja tih zakona bili iznimno kratki, a njihovo brzo donošenje opravdalo se upravo zbog donošenja reformskih zakona. U drugim demokratskim zemljama, kada se donose reformski zakoni, javne i otvorene rasprave u krugu dionika sustava traju i do godinu dana, ako ne i duže, a u Hrvatskoj toga na žalost nije bilo. I još važnije nakon takve očito samo formalno provedene javne rasprave donositelj zakona se oglušio na konstruktivne prijedloge akademske zajednice.

Vizija

Kako sustav visokog obrazovanja i znanosti ne funkcionira na razini razvijenih zemalja Europske Unije AKADEMSKI SINDIKAT je odlučio pomoći da se naš sustav razvije i dovede ga se do 2030. godine na prosječnu razinu zemalja Eurpske Unije. Želimo okupiti kompetentne pojedince našeg sustavai u suradnji s njima i uz potporu zaposlenih u sustavu u narednom razdoblju raspraviti probleme sustava i zaposlenika visokoga obrazovanja i znanosti te predložiti rješenja kojima će naš sustav sa zadovoljnim zaposlenicima puno bolje razvijati hrvatsko gospodarstvo i društvo u cjelini.

Predložena rješenja nužno će predlagati temeljite izmjene i dopune zakona sustava visokog obrazovanja i znanosti, a posebice Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Iz dosadašnje jednogodišnje primjene je očito da opstanak Zakona u ovom obliku u sustavu visokog obrazovanju i znanosti dovodi do:

1) protuustavnog ograničavanja i sužavanja sveučilišne autonomije koja predstavlja civilizacijski doseg demokratskih društava;

2) ukidanja sustava odvojenog izbora u znanstvena, znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja nevezanog uz radno mjesto te stalnosti radnih mjesta i autonomije nastavnog osoblja čime su ugrožene akademske slobodei zaposlenici dovedeni u nepovoljniji položaj;

3) isključivanja sa 65 godina starosti najizvrsnijeg dijela ljudskog potencijala iz sustava kojeg finacira država pri čemo se čak svjesno diskriminiraju javni službenici u odnosu na državne koji zakonom mogu raditi do 67. godine na „teret” države;

4) ukidanja financijske autonomije sveučilišta i dezintegriranja četiri najveća javna sveučilišta u Hrvatskoj;

5) urušavanja stožernog sustava javnih visokih učilišta te time posljedično kvalitete i javnih i postojećih privatnih visokih učilišta otvarajući time prostor često i nelojalnoj konkurenciji naročito privatnih visokih učilišta iz susjednih država;

6) slabljenja položaja neovisnih i stručnih tijela u sustavu te stavljanja cijelog sustava pod izravnu, političku kontrolu ministra, što je u koliziji s nizom međunarodnih i europskih dokumenata kojih je Republika Hrvatska potpisnica;

7) neprepoznavanja umjetničkog područja kao jednog od ključnog segmenta razvoja društva;

8) neprepoznavanja knjižničnog sustava kao esencijalnog informacijskog čvorišta bez kojeg sustav znanosti i visokog obrazovanja ne može funkcionirati;

9) demotiviranja mladih da ostanu u sustavu te time ne zaustavljanja njihovog odlaska u inozemstvo;

10) isključivanja iz sustava i demotiviranja drugih dionika znanstvenog i inovacijskog kruga koji su ključni za razvoj jednog društva.

Nedostaci ovakvih zakona našeg sustava će vjerujemo doći još više do izražaja donošenjem najavljenog Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama što direktno može ići na štetu zaposlenika.

Zaključak

Zbog svega navedenog osnovan je AKADEMSKI SINDIKAT kojemu je cilj zaštititi jedan od najvažnijih  sustava u Republici Hrvatskoj a uz podršku članstva i eksperata iz sustava visokog obrazovanja i znanosti te političara koji shvaćaju da su sustav visokog obrazovanja i znanosti i naročito njegovi zaposlenici ključni čimbenik razvoja hrvatskog gospodarstva i društva. Nužno je izmjenama loših zakona te i kroz daljnje sindikalno djelovanje razviti funkcionalni sustav u skladu s najboljim sustavima visokog obrazovanja i znanosti u Europi na dobrobit zaposlenika ali i društva u cjelini. Zato pozivamo sve zaposlenike sustava da nam se pridruže, da se učlane u AKADEMSKI SINDIKAT koji će onda kao još jedan reprezentativni sindikat dobiti mogućnost dodatno utjecati na očuvanje i razvoj sustava visokog obrazovanja i znanosti s ciljem vratiti svim zaposlenicima u sustavu profesionalni i socijalni status te  mjesečna primanja i standard europskih građana.