Sindikat

Poštovane i drage zaposlenice,
poštovani i dragi zaposlenici,

osobita mi je čast i zadovoljstvo obratiti Vam se kao predsjednica novoosnovanog sindikata u sustavu visokog obrazovanja i znanosti pod nazivom AKADEMSKI SINDIKAT.

Zašto još jedan sindikat u našem sustavu? Želimo sačuvati i razviti sustav u kojem radimo i koji je po našem mišljenju jedan od najvažnijih sustava u Republici Hrvatskoj, a Vi kao ključni dionici toga sustava bez kojih sustav ne može ispunjavati svoju svrhu, iznimno ste važan dio hrvatskoga društva jer, bez kvalitetne znanosti i visokog obrazovanja nema razvoja gospodarstva i društva u cjelini. To dokazuju najrazvijenije zemlje Europske Unije i svijeta koje za znanost i visoko obrazovanje izdvajaju puno više nego Republika Hrvatska ulažući i u primanja i standard zaposlenika sustava i to ne samo u materijalnom smislu, već i u očuvanju njihova društvenog statusa.

Mišljenja smo da sustav visokog obrazovanja i znanosti ne funkcionira na razini razvijenih zemalja Europske Unije te smo odlučili pomoći da se naš sustav razvije i dovede ga se do 2030. godine barem na prosječnu razinu zemalja EU-a. Želimo okupiti kompetentne pojedince našeg sustava i u suradnji s njima i uz vašu potporu u narednom razdoblju raspraviti probleme sustava i zaposlenika znanosti i visokoga obrazovanja te predložiti rješenja kojima će naš sustav sa zadovoljnim zaposlenicima puno bolje razvijati hrvatsko gospodarstvo i društvo u cjelini.

Zato pozivamo sve zaposlenike sustava visokog obrazovanja i znanosti da nam se pridruže, da se učlane u AKADEMSKI SINDIKAT u što većem broju, kako bi onda kao reprezentativni sindikat mogao dodatno utjecati na događanja u sustavu te vjerujemo vratiti svim zaposlenicima u sustavu ugled i osigurati im mjesečna primanja i standard europskih građana.  

S osobitim štovanjem,       

A black text on a white background

Description automatically generated

izv. prof. dr. sc. Naida-Mihal Brandl,  predsjednica

Ciljevi

Djelovanje Sindikata određeno je sljedećim ciljevima i dužnostima:

  • promicanje i očuvanje identiteta Republike Hrvatske kao pravne, demokratske i socijalne države, ljudskih sloboda i prava te međusobne jednakosti i jednakopravnosti lišene diskriminacije prema rodnospolnoj, rasnoj, etničkoj, političkoj, vjerskoj i društveno-gospodarskoj pripadnosti, te promicanje prava na slobodno interesno i poslovno sindikalno organiziranje u svrhu kulturnog i gospodarskog razvoja svih područja društva a posebice sustava visokog obrazovanja, znanosti i umjetničke djelatnosti u visokom obrazovanju;
  • osiguravanje, unaprjeđivanje i štićenje socijalnih, radničkih i sindikalnih prava, dostojanstva i ugleda radnika i radnog standarda, s posebnom posvećenošću sustavu znanosti i visokog obrazovanja, te materijalnih, socijalnih i profesionalnih interesa i kompetencija radnika u sustavu visokog obrazovanja, znanosti i umjetničke djelatnosti u visokom obrazovanju;
  • osiguravanje, unaprjeđivanje i štićenje akademskih sloboda, autonomije šire znanstvene i umjetničke zajednice, s posebnom posvećenošću zalaganju za samostalno i neuvjetovano istraživanje i poučavanje određeno prirodom znanstvene i umjetničke spoznaje kao općeljudskog dobra;
  • promicanje svijesti o uvjetima rada i napretku radnih standarda i usklađivanje sustava znanosti i umjetničke djelatnosti u visokom obrazovanju s važnim tuzemnim i međunarodnim  dokumentima, strategijama, preporukama, deklaracijama i konvencijama relevantnim za status  radnika, odnosno dobrim praksama, s posebnom osjetljivošću prema slobodi udruživanja i  kolektivnog pregovaranja, uključujući zaključivanja kolektivnih ugovora zbog ostvarenja općih  ciljeva svih sudionika sustava i posebnih interesa članova Sindikata te organiziranja i provedbe štrajka i srodnih oblika organiziranog kolektivnog obustavljanja rada u svrhu ostvarenja nužnih  ekonomskih i socijalnih uvjeta utemeljenih na općevrijedećim načelima pravednog poslovanja i dobroga življenja;
  • sudjelovanje i doprinos u tvorbi i provedbi smjernica, preporuka, politika i zakona izravno ili neizravno vezanih za sustav visokog obrazovanja, znanosti i umjetničke djelatnosti u visokom obrazovanju, naročito u aspektu djelatnog premrežavanja gospodarstva s istraživanjem i poučavanjem u znanosti i umjetnosti;
  • zalaganje za sustav dostatnog javnog financiranja visokog obrazovanja, znanosti i umjetničke djelatnosti u sustavu visokog obrazovanja razmjerno postignutim rezultatima te prakse jačanja nacionalnih javnih ustanova i temeljne podržavajuće infrastrukture;
  • zalaganje za jednakopravnost i boljitak svih znanstvenih, umjetničkih, interdisciplinarnih te transdisciplinarnih područja i njihovih posebnih polja, grana i disciplina u sustavu znanosti i visokog obrazovanja i umjetnosti s posebnim obzirom na njihove imanentne posebnosti;
  • zalaganje za ustavno, zakonito, pravedno postupanje i podržavanje borbe protiv korupcije.

Statut

Statut Akademskog sindikata