Zakoni i propisi

Zakoni

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama

Zakon o radu

Zakon o osiguranju kvalitete u visokom obrazovanju

Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovanih kvalifikacija

Zakon o obrazovanju odraslih

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnost

Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost

Uredbe

Uredba o programskom financiranju javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj