Kolektivni ugovori

Specifičnosti za akademsku zajednicu

kolektivni ugovori za znanost i visoko obrazovanje

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenika u javnim službama

 Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje                                                     

Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje